Lycke GK Marstrand

 
 
Det går att spela golf på Lycke fortfarande
Golfverksamheten finns kvar på Lycke golfbana och verksamheten drivs i bolagsform, sk A1.
För mer information besök bolagets hemsida - www.lyckegc.se

Tofta Herrgård erbjuder boende och mat i samarbete med golfbanan.
För mer information besök herrgårdens hemsida - http://toftaherrgard.se/

 
 
Pengar till Cancerfonden från Lycke GK Marstrand
I enlighet med beslut på Årsmötet fick Cancerfonden ta emot en gåva från Lycke GK Marstrand.

 
 
 
Lycke GK Marstrand

Klubbens verksamhet upphörde 2015-04-30 i enlighet med beslut på årsmötet.